Články

Semináre „Môj svet je vidiek“

V rámci seminárov, ktoré organizujeme po celom Slovensku sme si pre vás pripravili tieto témy :

  1. Nová spoločná poľnohospodárska politika EÚ (stropovanie platieb, redistribúcia) a rozvoj slovenského vidieka
  2. Starostlivosť o kvalitu pôdu (trvalá udržateľnosť hospodárenia na pôde), ochrana vlastníckych práv a pozemkový fond.
  3. Obnovenie potravinovej sebestačnosti, podpora malého a stredného podnikania, a rodinných fariem (ako základ stability slovenského vidieka)
  4. Krajinotvorba, prepojenie poľnohospodárstva  a cestovného ruchu, rozvoj vidieckeho turizmu

Budeme sa snažiť navštíviť každý kút Slovenska, kde sa s nami budete chcieť stretnúť, vypočuť si nás a poradiť sa s nami,

Tešíme sa na vás a dovidenia v nasledujúcich termínoch :

September :

13. piatok okres Nové Zámky Reštaurácia Zlatý Lev, M. Oláha 44/10, Nové Zámky 18:00
14. sobota okres Komárno Reštaurácia Squash Centrum, Štúrova 5, Komárno 17:00
20. piatok okres Svidník Obecný úrad Rakovčík 18:00
21. sobota okres Bardejov Obecný úrad Gaboltov 16:00
27. piatok okres Vranov Gazdovské dni
28. sobota okres Kežmarok Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 518/47, Kežmarok 16:00