Aké postavenie dostanú rodinné farmy na Slovensku?

Dnešná spoločnosť, ktorá je pod neustálym informačným tlakom sa dostala aj pod informačný tok ohľadom podpory rodinných fariem. Tento proces je potrebné hodnotiť jednak z historického hľadiska, súčasnej agrárnej politiky a koncepcie poľnohospodárstva na ďalšie roky. Rodinné farmy – gazdovstvá tu boli roky rokúce. Statkári a veľký gazdovia tu boli do roku 1948. Rodinné farmy fungovali na princípe […]

Prečo ministerstvo kopíruje náš program potravinovej sebestačnosti?

So záujmom sme sledovali priebeh dnešnej TK ministerky pôdohospodárstva…

Kontrolujte si listy vlastníctva tak, ako si kontrolujete bankové výpisy. Radšej pravidelne !

V poslednom čase ja a moji kolegovia dostávame podnety, v ktorých…
J. Karahuta predstavuje program hnutia

Nekvalitné mäso z Poľska nepatrí na naše stoly !

S rozhorčením som prijal informáciu o možnom dovoze nekvalitného,…

Hnutie SME RODINA oceňovalo najlepších českých farmárov roka 2018

17. ročník vyhlasovania súťaže Farma roka 2018, ktorú každoročne…

Regionálny workshop hnutia Sme Rodina mal v Prešove úspech

Timlíder pre pôdohospodárstvo, potravinárstvo a regionálny…