Entries by nimda

Ministerstvo pôdohospodárstva sa pri africkom more ošípaných tvári, ako keby išlo o sezónnu vírusovú chrípku

Čoskoro uplynie mesiac od prepuknutia nákazy africkým morom ošípaných na území Slovenskej republiky a ministerstvo pôdohospodárstva sa tvári, ako keby sa nič vážne nedialo. Prijímajú sa viac menej dobrovoľnícke opatrenia na odstrel potenciálne nakazených diviakov a vedenie MPaRV SR ešte stále nevie, či bude odškodňovať všetkých, alebo len registrovaných chovateľov. Hnutie SME rodina, napriek opakovaným výzvam, sa […]

Semináre „Môj svet je vidiek“

V rámci seminárov, ktoré organizujeme po celom Slovensku sme si pre vás pripravili tieto témy : Nová spoločná poľnohospodárska politika EÚ (stropovanie platieb, redistribúcia) a rozvoj slovenského vidieka Starostlivosť o kvalitu pôdu (trvalá udržateľnosť hospodárenia na pôde), ochrana vlastníckych práv a pozemkový fond. Obnovenie potravinovej sebestačnosti, podpora malého a stredného podnikania, a rodinných fariem (ako základ stability […]

Reakcia Hnutia SME RODINA k zverejneniu priemernej výšky nájomného poľnohospodárskej pôdy

Hnutie SME RODINA nesúhlasí s metodikou stanovenia priemernej výšky nájomného. Podľa zistení hnutia, stanovené ceny nezohľadňujú reálnu hodnotu pôdy a spôsob určenia výšky nájomného. Veľké rozdiely sú v zverejnených cenách susediacich katastrov pričom kvalita pôdy a jej funkčnosť je rovnaká. Zdá sa, že ministerskí úradníci si opäť uľahčili prácu na úkor vzťahov medzi vlastníkmi a užívateľmi pôdy. Na hnutie SME […]

Hnutie SME RODINA pomáhala gazdom na východe Slovenska

V sobotu 4.5.2019 sa v priestoroch obecného úradu Lackovce neďaleko Humenného zišli na pracovnom workshope zástupcovia politického hnutia SME RODINA s občanmi nielen hostiteľskej obce, ale oj širšieho okolia Humenného. Témou bola súčasná situácia v rezorte pôdohospodárstva, vízia a stratégia hnutia SME RODINA v rozvoji vidieka na najbližšie roky. Viac ako 3-hodinová diskusia jednoznačne potvrdila […]