J. Karahuta je presvedčený, že jeho predsavzatia v pôdohospodárstve sa podarí naplniť.

Rozhovor Jaroslava Karahutu pre noviny Korzár :

Ste novým poslancom NR SR. Hovorilo sa o vás ako o možnom ministrovi pôdohospodárstva. Ďalším favoritom bol Martin Fecko, váš takmer sused, z OľaNO, ktorý sa napokon stal štátnym tajomníkom Jána Mičovského (OĽaNO). Nie ste sklamaný, že nemáte ministerský post?

Do politiky som vstupoval s programom, na ktorom som pracoval 4 roky od posledných volieb. Mojim cieľom nebola konkrétna funkcia, ale naplnenie programu hnutia SME RODINA a splnenie osobného záväzku, ktorý som dal svojim voličom v rámci našich seminárov, konferencii a stretnutí s občanmi od roku 2016. Som predsedom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, čiže som v pozícii, kedy budeme vedieť vplývať na legislatívne procesy dotýkajúce sa agro-potravinárstva, úrovne života ľudí na vidieku a kvality životného prostredia. Určite je jednoduchšie prijímať zmeny a opatrenia na exekutívnej úrovni, ale je to vec spolupráce s vedením MPaRV SR a momentálne tam nevidím problém.

Prečo ste sa nestali ministrom? Je to tým, že rezort pripadol OĽaNO, alebo boli iné dôvody?

Obsadenie postov ministrov jednotlivých rezortov a zloženie vlády je výsledkom koaličných rokovaní po parlamentných voľbách a výsledkom týchto rokovaní bola skutočnosť, že rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripadol hnutiu OĽaNO. Iné dôvody tam nie sú.

Poznáte sa s pánom Feckom? Čo hovoríte na nové vedenie ministerstva?

S pánom Feckom sa poznáme niekoľko rokov a už v minulosti som ho vnímal skôr ako odborníka na otázky súvisiace s pôdou, než ako na poľnohospodára a potravinára. Preto si myslím, že ako štátny tajomník, bude dobrým garantom usporiadania právnych a užívateľských vzťahov k pôde, naplní očakávania všetkých, ktorí roky túžili po systémovom nastavení práv a  udržateľnosti pôdnej úrodnosti poľnohospodárskej pôdy. S ministrom Mičovským sa poznám iba mesiac, sme takmer v dennom kontakte a zatiaľ je naša spolupráca korektná. Verím, že spoločne naplníme očakávania nielen našich voličov, ale aj ostatných občanov Slovenskej republiky.

Ste novým poslancom v NR SR. Čo od tejto funkcie očakávate?

Do Národnej rady som išiel s predsavzatím urobiť maximum preto, aby vidiek konečne po dlhých desaťročiach začal plniť svoju nielen produkčnú, ale aj sociálnu, ekonomickú, spoločenskú, klimatickú a environmentálnu funkciu. Z pozície predsedu výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie som presvedčený, že toto moje predsavzatie  a tento môj osobný cieľ sa podarí naplniť. Už dnes mám rozpracovaných niekoľko dôležitých systémových a legislatívnych opatrení. V spolupráci s ministrom Mičovským chceme uviesť do života legislatívne opatrenia na zlepšenie a zjednodušenie podmienok predaja z dvora konečnému odberateľovi, máme hotové opatrenie na zníženie často zbytočnej byrokracie v rezorte pôdohospodárstva a s ministrom práce  a sociálnych vecí Milanom Krajniakom pripravujeme Inštitút sezónnych prác, po ktorom sme volali už niekoľko rokov a ktorým zvýšime záujem ľudí podieľať sa a zarobiť si na zbere ovocia a zeleniny. V dnešnom stave potravinovej závislosti štátu na dovoze potravín je to dôležitý zákon, ktorým sa nám podarí zachrániť až 30% ovocia, ktoré pre nedostatok pracovníkov ostáva na stromoch a výsledkom je jeho takmer zbytočný dovoz zo zahraničia.

 

Vo vašich blogoch sa venujete potravinovej sebestačnosti. Je na Slovensku reálna?

Potravinová sebestačnosť je moja TOP priorita. Vychádza z mojich skúseností zo Slovenska, ale hlavne zo zahraničia, kde som sa presvedčil, že aj Slovensko pri správnom nastavení rezortu pôdohospodárstva má na to, aby bolo dostatočne sebestačné vo všetkých potravinách mierneho klimatického pásma. Naša krajina má k tomu takmer ideálne podmienky. Potvrdením mojich slov je skutočnosť, že našimi hlavnými dodávateľmi týchto potravín sú okolité štáty, ktoré majú podstatne horšie klimatické podmienky a dokážu vyprodukovať dostatok týchto potravín nielen pre seba, ale aj pre export.  Stačí, aby sa pripravili transparentné dotačné a podporné podmienky, aby sme sa zbavili korupcie a aby konečne na zodpovedných miestach sedeli ľudia, u ktorých je spoločenský záujem povýšený nad záujmom jednotlivca.

Vaše osobné priority sa budú týkať pôdohospodárstva? Ktorá téma je vaša srdcovka?

Mojim krédom je zdravý a trvalo udržateľný potravinový reťazec. Od  pôdy, cez rastlinnú a živočíšnu produkciu až po potraviny, kde je človek konečným užívateľom výhod. Slovensko má šancu byť nielen geografickým, ale aj ekologickým, klimatickým a environmentálnym srdcom Európy. A túto šancu by sme nemali zahadzovať, ale ju rozvíjať tak, aby sme vytvorili vhodné podmienky nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie. V EÚ patríme  k najbohatších krajinám na zdroje pitnej vody, máme dostatočný počet slnečných dní a ideálne striedanie  ročných období, vrátane klimatických podmienok počas svetlých dní a tmavých nocí, čo dáva predpoklady nato, že dokážeme vyprodukovať potraviny nášho klimatického pásma najvyššej kvality.

Čiže mojou osobnou prioritou a mojou srdcovkou je potravinovo sebestačný štát, bohatý a rozvinutý vidiek a zdravý potravinový reťazec.

Ako hodnotíte programové vyhlásenie vlády, či už ako celok, ale aj konkrétne body v oblasti pôdohospodárstva? Tie sú v PVV rozpísané pomerne obšírne.

Programové vyhlásenie vlády, ktorej súčasťou je aj  hnutie SME RODINA považujem za veľmi ambiciózne a veľmi reálne. Z môjho pohľadu je PVV naplnením zmien, za ktoré hlasovali ľudia v parlamentných voľbách 29.2.2020. Som spoluautorom časti PVV pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a mňa osobne teší, že sa do tejto časti PVV dostalo až 90% programu hnutia SME RODINA. Čo sa týka pôdohospodárstva, tak z môjho pohľadu obsahuje všetky systémové opatrenia, po naplnení ktorých sa zásadným spôsobom otočí kormidlo smerovania pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na cestu k rozvinutým štátom EÚ. Dnes sa nachádzame na posledných miestach, takže ak sa naplní program hnutia SME RODINA, tak o 10 rokov bude Slovensku na úrovni priemeru EÚ, čo je po 30 ročnom úpadku vynikajúca správa.

Celý rozhovor nájdete v prešovskom vydaní Korzáru tu : https://presov.korzar.sme.sk/c/22393166/jaroslav-karahuta-zasadne-otocime-kormidlo-podohospodarstva.html

Podpora chovu oviec a kôz patrí medzi dôležité priority hnutia SME RODINA.

Ovčiarstvo  a chov kôz má v rámci živočíšnej produkcie svoje špecifické postavenie, pretože okrem produkcie vlny, mäsa, mlieka a produktov z mlieka je ovčiarstvo dôležitým faktorom rozvoja vidieka, vidieckej zamestnanosti a strategicky dôležitým faktorom krajinotvorby Slovenska.

Dnešný stav oviec, je ktorý je pod kritickou hranicou 350 tis. ks  a preto ak chceme, aby naše lúky nezarastali kriakmi a aby z našich pasienkov sa nestratili zvonce, musíme prijať sériu systémových opatrení a vrátiť ovčiarstvo na úroveň, ktorá mu právom patrí

Musíme urobiť maximum preto, aby nám v priebehu najbližších rokov začali rásť stavy oviec tak, aby sme čo najskôr ich počty zvýšili na želateľných 600 tis. ks.

Predseda parlamentného výboru NR SR pre poľnohospodárstvo Jaroslav Karahuta predstavil sériu nevyhnutných systémových opatrení a prvé výsledky sa ukázali už teraz v období tzv. jahňacej krízy.

Aktivitami poslanca NR SR za hnutie SME RODINA Jaroslava Karahutu a riaditeľa Zväzu chovateľov oviec a kôz Slavomírom Reľovským, v spolupráci s rezortným ministrom pôdohospodárstva J. Mičovským a predstaviteľmi obchodných združení a obchodných sieti sa nám podarilo za posledný mesiac znížiť kritický stav 80 000 jahniat, ktoré chovatelia nevedeli predať na dnešný stav 9 000 ks. A to všetko bez 1 EURa pomoci zo štátneho rozpočtu.

Ak chceme pre budúcnosť predísť dnešným krízovým stavom v chove oviec, navrhli sme 3 systémové opatrenia, ktoré by mali stabilizovať chov oviec, ale hlavne zabezpečiť ich rast a tým aj rast životnej úrovne najchudobnejších regiónov severného, severovýchodného, východného a južného Slovenska.

  1. Zmena prepočtu hodnoty dobytčej jednotky na úroveň hodnoty u hovädzieho dobytka, čím by sa zvýšila sadzba na ovcu z dnešných 17 EUR na cca 40 EUR
  2. V rámci výrobno- odbytového združenia chovateľov oviec s aktívnou spoluúčasťou štátu vybudovať prevádzku na spracovanie vlny, čím by chovatelia za rok ušetrili v rámci Slovensko okolo 400 000 EUR, čo je vlastne hodnote technológie na spracovanie vlny.
  3. Zabezpečenie trvalých dodávok jahniaceho mäsa a výrobkov z ovčieho mlieka na pulty obchodných reťazcov. Toto opatrenie sa praktický už napĺňa a 2 reťazce už zaradili jahňacinu do trvalého sortimentu a ďalšie 2 to budú skúšať formou predajných akcii s tým, že ak sa zrealizuje predaj aspoň minimálneho množstva, bude jahňacina zaradená taktiež do trvalého sortimentu.