Predseda hnutia SME RODINA Boris Kollár, rektorka UVLaF Košice Prof. MVDr. Jana Mojžišová PhD.

Hnutie SME RODINA podporí na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vedu a výskum.

Dôležitou prioritou, ktorú bude presadzovať hnutie SME RODINA po voľbách 2020 je generačná obmena v rezorte poľnohospodárstva, zvýšenie efektivity agropotravinárskeho sektora a produkciu zdravých slovenských potravín.

„Ak chceme efektívne zvládnuť rezort pôdohospodárstva a byť sebestační v produkcii zdravých slovenských potravín, nemôžeme čakať so založenými rukami. Musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby sme definitívne odvrátili riziko potravinovej závislosti, v ktorej sa nachádza Slovenská republika, po nezvládnutých transformačných procesoch od vstupu do EÚ“

uviedol na úvod rokovania s vedením Košickej veterinárskej univerzity predseda hnutia SME RODINA Boris Kollár.

Rektorka univerzity Prof. MVDr. Jana Mojžišová PhD. zhodnotila nízku úroveň spolupráce univerzity a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a očakáva od nového vedenia ministerstva pôdohospodárstva ďaleko konštruktívnejší a hlavne vecný prístup. Košická veterinárska univerzita patrí k medzi najvýznamnejšie svojho druhu v EÚ, čo potvrdzujú aj stovky zahraničných študentov, ktorí si tu rozširujú svoje vzdelanie v oblasti starostlivosti o zvieratá a hygienu produkcie potravín.

Predseda hnutia SME RODINA Boris Kollár,  rektorka UVLaF Košice Prof. MVDr. Jana Mojžišová PhD.

Predseda hnutia SME RODINA Boris Kollár, rektorka UVLaF Košice Prof. MVDr. Jana Mojžišová PhD. Tím líder hnutia SME RODINA pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a regionálny rozvoj MVDr. Jaroslav Karahuta

Priority spolupráce hnutia SME RODINA s Univerzitou veterinárskeho lekárstva predstavil na rokovaní  tímlíder pre poľnohospodárstvo , potravinárstvo a regionálny rozvoj MVDr. Jaroslav Karahuta.

Naša jediná veterinárska univerzita si zaslúži ďaleko väčšiu pozornosť a podporu hlavne vo vedecko-výskumnej oblasti, kde by mala byť odborným garantom udržateľnosti celého potravinového reťazca ako aj odborným garantom produkcie zdravých slovenských potravín . V 5,5 miliónovej krajine, akou je Slovenská republika, pri našich takmer ideálnych klimatických podmienkach na produkciu potravín mierneho klimatického pásma, nemôžeme v žiadnom prípade tolerovať takú úroveň  závislosti na dovoze potravín, v ktorej sa nachádza Slovensko – uviedol Jaroslav Karahuta.

Plné regále v obchodných sietiach nie sú zárukou potravinovej bezpečnosti štátu, ale skôr prejavom ekonomickej sily obchodných reťazcov.

Pred nami sú dôležité celosvetové výzvy ako je antimikrobiálna rezistencia, ktorá je časovanou bombou pre ľudstvo pre obdobie najbližších 30 rokov. Nebezpečenstvo rezistencie, hlavne na antibiotika je v tom, že v roku 2050 sa predpokladá, že úmrtia z titulu odolnosti baktérii na antibiotiká bude vyššia ako sú dnes úmrtia na rakovinu – zhodli sa na uvedenom, rektorka UVLF Košice Prof. MVDr. Jana Mojžišová a odborný garant hnutia SME RODINA MVDr. Jaroslav Karahuta.

rektorka UVLaF Košice Prof. MVDr. PhD Jana Mojžišová hodnotí spoluprácu s MPaRV SR ako nedostatočnú

rektorka UVLaF Košice Prof. MVDr. PhD Jana Mojžišová hodnotí spoluprácu s MPaRV SR ako nedostatočnú

Okrem rezistencie na antibiotiká sú aj ďalšie akútne príčiny dôležitosti spolupráce rezortu pôdohospodárstva a UVLF Košice. Veľkou výzvou pre udržateľnosť zdravého potravinového reťazca je rozširujúci sa výskyt plesňových toxínov v krmivách hospodárskych zvierat a v oblasti vzdelávania je to generačná obmena ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve ako aj zriaďovanie nových študijných odborov pre mladých ľudí, so záujmom získania vysokoškolského vzdelania, hlavne v oblasti starostlivosti o živočíšnu produkciu.

Návšteva predsedu hnutia SME RODINA Borisa Kollára a tím lídra pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a regionálny rozvoj Jaroslava Karahuta sa ukončila prehliadkou univerzity, malej univerzitnej mliekarne a špičkovej Univerzitnej veterinárnej nemocnice, kotrými KOllárovcov previedla  Prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou prof. MVDr. Alexandra Trbolová PhD. a Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. Jozef Nagy PhD.

Boris Kolár a Jaroslav Karahuta v malej univerzitnej mliekarni

Boris Kolár a Jaroslav Karahuta v malej univerzitnej mliekarni

Prorektorka  prof. MVDr. Alexandra Trbolová PhD a Boris Kollár v Univerzitnej nemocnici

Prorektorka prof. MVDr. Alexandra Trbolová PhD a Boris Kollár v Univerzitnej nemocnici